Personvernerklæring

Her kan du lese om hvordan Monio samler inn og bruker personopplysninger.

1. Om personvernerklæringen

Personvernerklæringen handler om hvordan Monio samler inn og bruker informasjon om deg som bruker av våre digitale tjenester (nettsteder, apper, sider på sosiale medier, e-post og sms) og våre regulerte finansielle tjenester. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre tjenester og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Monio, ved CEO, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten osv. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

For bruk av Monios tjenester på innloggede sider, inkludert bestilling og administrering av Monios regulerte finansielle tjenester, vil ytterligere opplysninger samles inn. Behandlingsgrunnlaget for dette er hjemlet i regulatoriske krav, samtykke fra den enkelte og Monios behov for å kunne levere våre tjenester.

2. Om behandlingsansvarlig

Monio AS er et aksjeselskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 913 978 617. Vi er et heleid datterselskap et SpareBank 1 SR-Bank ASA. Monios adresse er Kongens gate 12, 0153 Oslo. Vårt nettsted er www.monio.no og vi kan kontaktes på hei@monio.no. Monios personvernombud (DPO), Thomas Hafstad, kan kontaktes privacy@monio.no.

3. Hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger

Monio vil samle inn diverse opplysninger om deg, avhengig av om du er kunde eller besøkende i våre digitale tjenester. Enkelte av disse opplysningene går under kategorien personopplysninger og blir beskrevet her.

3.1 For å gjennomføre Monios operasjonelle tjenester

For at vi skal kunne levere våre tjenester til deg og dermed oppfylle vår del av avtalene vi har med deg som kunde i Monio vil vi samle inn følgende opplysninger om deg:

 • Din kontaktinformasjon
 • Dine kontonummer
 • Ditt personnummer
 • Dine avtaler med Monio
 • Dine investeringer via Monio
 • Transaksjoner mellom deg og vår klientkonto

Vi vil slette disse opplysningene for dette formålet når kundeforhold avsluttes og dine eventuelle avtaler med Monio er avsluttet.

Ved fullført finansieringskampanje kan din kontaktinformasjon, kontonummer, personnummer og de aktuelle avtaler og investeringer bli utlevert til finansieringskunden som du har investert i. Dersom det er oppnevnt en sikkerhetsagent i forbindelse med den aktuelle finansieringen kan disse opplysningene også bli utlevert til denne, slik at både Monio og sikkerhetsagenten kan oppfylle sine plikter og avtaler.

Ved mistanke om svindel eller svindelforsøk, enten av Monio eller våre kunder, vil vi registrere og oppbevare opplysninger om dette inntil 10 år etter at mistanken ble registrert. Disse opplysningene kan inkludere grunnlaget for mistanken og den mistenktes kontaktopplysninger.

3.2 For å oppfylle våre regulatoriske krav

Monio AS er regulert av Finanstilsynet. Monio AS har tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler. Dette gjør at vi er lovpålagt å registrere og oppbevare enkelte opplysninger om deg dersom du er kunde hos oss, enten det er som investor eller finansieringskunde. Behandlingsgrunnlaget er hjemlet i hvitvaskingsloven og -forskriften.

Dersom du kun er abonnent av vårt nyhetsbrev eller besøkende på våre nettsider eller app uten å etablere deg som kunde (investor/ finansieringskunde) trenger du ikke oppgi disse opplysningene.

3.2.1 Privatperson som investor

For privatpersoner som er registrert som investorer samler vi inn følgende opplysninger:

 • Din kontaktinformasjon
 • Dine kontonummer
 • Ditt personnummer
 • Ditt statsborgerskap og hvor du skattemessig er bosatt
 • Dine avtaler med Monio
 • Transaksjoner mellom deg og vår klientkonto
 • Ditt formål med kundeforholdet
 • Opprinnelsen til dine midler
 • Hva du forventer å investere årlig via Monio
 • Din PEP-status (om du eller noen i din nærmeste familie eller omkrets kan regnes som politisk eksponerte personer)

Vi kan også hente inn informasjon din PEP-status fra informasjonstjenester som bruker informasjon fra offentlige registre.

Dersom du har gjennomført investeringer via Monio kommer vil til å utveksle ditt personnummer og dine kontonummer med Konto- og adresseregisteret, en tjeneste levert av Nets gjennom SpareBank 1 SR-Bank. Dette gjør vi for å verifisere eierskap av bankkonto, som et av våre mange tiltak mot hvitvasking.

3.2.2 Privatperson som representant for selskap

For privatpersoner som er opptrer som representant for selskap som registrerer seg som enten investor eller finansieringskunde samler vi inn følgende personopplysninger:

 • Din kontaktinformasjon
 • Ditt personnummer
 • Ditt statsborgerskap og hvor du skattemessig er bosatt
 • Din relasjon til selskapet du representerer
 • Din PEP-status (om du eller noen i din nærmeste familie eller omkrets kan regnes som politisk eksponerte personer)
 • Dine avtaler med Monio
 • Fullmakt fra signaturretthaver, dersom representanten ikke selv har signaturrett alene
 • Kopi av signaturretthaver sin legitimasjon
 • Kredittvurdering fra eksternt kredittopplysningsforetak som kan inneholde oppgitt inntekt, formue, gjeld, betalt skatt og eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi kan også hente inn informasjon din PEP-status fra informasjonstjenester som bruker informasjon fra offentlige registre.

3.2.3 Andre privatperson tilknyttet selskap som søker finansiering (reelle rettighetshavere, personer med signaturrett og medlemmer av styret og ledelsen)

Dersom du som privatperson er reell rettighetshaver, person med signaturrett eller medlem av styret eller ledelsen i et selskap som søker å bli finansieringskunde hos oss vil vi registrere følgende informasjon om deg:

 • Din kontaktinformasjon
 • Ditt personnummer
 • Hvilket selskap du er reell rettighetshaver i
 • Ditt statsborgerskap og hvor du skattemessig er bosatt
 • Din PEP-status (Om du eller noen i din nærmeste familie eller omkrets kan regnes som politisk eksponerte personer)
 • Kredittvurdering fra eksternt kredittopplysningsforetak som kan inneholde oppgitt inntekt, formue, gjeld, betalt skatt og eventuelle betalingsanmerkninger.

Denne informasjonen kan vi samle inn både fra selskapet som er vår kunde og fra informasjonstjenester som bruker informasjon fra offentlige registre. Du vil ikke nødvendigvis bli spurt eller informert om vår innsamling av dine opplysninger.

3.3 Funksjon for å dele Monios innhold med andre

Funksjonen "Del" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om delingen logges hos oss og brukes til å legge inn delingen hos nettsamfunnet. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Dersom du benytter e-post-funksjonen bruker vi de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre, og for å personalisere våre digitale tjenester for å skape en mer relevant opplevelse for mottagerne når de går inn på sidene som du har delt med dem. Disse epostadressene vil Monio slette innen tre måneder, med mindre de blir registrert som mottager av nyhetsbrev og/eller som kunde av Monio sine tjenester.

3.4 Kommentarer og spørsmål på finansieringskampanjer

Som innlogget kunde på våre nettsider er det mulig å legge inn kommentarer og spørsmål på finansieringskampanjer. Disse må først godkjennes av Monio eller finansieringskunden før de kan publiseres. For å vise kommentarens avsender vil ditt fornavn og eventuelle mellomnavn vises sammen med ditt registrerte poststed til både Monio og finansieringskunden når godkjenning vurderes, og for alle som besøker nettsiden dersom kommentaren blir publisert. Når du legger inn ditt spørsmål samtykker du til at denne informasjonen kan registreres og publiseres.

3.5 Kommentarer på artikler eller blogger

Der det er mulig for brukere å komme med kommentarer på artikler eller blogger, blir man avkrevet navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse kan bli publisert med kommentaren og lagres av Monio for å kunne ivareta redaktøransvaret vårt.

3.6 Brukeranmeldelser av Monio

Vi ønsker å motta både ris og ros fra våre kunder. I tillegg ønsker vi å være transparente, slik at andre kan se våre kunders brukeranmeldelser. Derfor kan Monios kunder, ved enkelte tilfeller, motta forespørsel fra Monio per epost om å skrive sin brukeranmeldelse av Monio på eksterne leverandører for dette. Den aktuelle leverandørens personvernerklæring vil være gjeldende.Ved å registrere din tilbakemelding samtykker du samtidig til leverandørens personvernerklæring.

3.7 Kundeservice

Vi tilbyr våre kunder individuell veiledning via flere kanaler: Epost, Facebook Messenger og chatbots på våre nettsider. I forbindelse med henvendelser mellom deg og Monio kan vi spørre deg om din kontaktinformasjon, typisk navn, epostadresse og telefonnummer. Vi kan også spørre om andre opplysninger som trengs for å gi deg den veiledningen du ønsker. Disse opplysningene bruker vi kun i forbindelse med den dialogen vi har med deg. Opplysningene oppbevares gjennom hele livsløpet til kundeforholdet og eventuelle låneavtaler, eventuelt i tre år etter siste kontakt.

I våre eposter til deg kan vi bruke analyse-verktøy som måler når eposten er åpnet og om du klikker på lenker i eposten. Dette gjør vi for å lære og bli bedre i vår kommunikasjon.

3.8 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi ønsker å tilby våre brukere den best mulige opplevelsen i våre digitale tjenester. Derfor bruker vi informasjonskapsler (såkalt cookies) for å forbedre brukeropplevelsen i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin når du besøker våre nettsider.

Når du besøker vår nettside kan du velge å gi ditt samtykke til at det settes informasjonskapsler i din nettleser, med mindre du allerede har reservert deg mot dette. Du kan når som helst velge å slette allerede nedlastede informasjonskapsler. Du kan også reservere deg mot bruk av informasjonskapsler i de fleste nettlesernes innstillinger.

Ved å bruke våre nettsider og laste inn våre informasjonskapsler samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. I det følgende beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

3.8.1 Side- og tjenestefunksjonalitet

Vi bruker informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse.

Vi kan også lagre informasjon om hvilke søkeord våre brukere benytter på våre digitale tjenester. Bruksmønsteret for søk lagres og behandles anonymt i aggregert form for å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

3.8.2 For å forbedre brukeropplevelsen i våre digitale tjenester

Som en del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøy som samler inn brukerens informasjonskapsler utstedt av betrodde tredjeparter. Disse tredjepartene er Google, Hotjar og Segment.

Analyseverktøyene benytter tredjeparters informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers interaksjoner med våre digitale tjenester. Eksempler på hva informasjonen gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, tidspunkt for besøket, om brukerne besøker nettsidene gjentatte ganger, brukerens geografiske lokasjon (ned til fylkesnivå), hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Til dette formålet bruker vi Google Analytics, Hotjar og Segment.

Med Google Analytics bruker vi denne informasjonen for å analysere din og andres nettadferd. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Monio bruker Google Analytics´ sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke IP-adressen som lagres hos Google brukes til å identifisere den enkelte brukeren. For mer informasjon om Google Analytics sin bruk av informasjonskapsler, besøk Google Analytics sin offisielle side.

I tillegg til Google Analytics bruker vi Hotjar og Segment. Hotjar gjør opptak av brukersesjoner for å lage varmekart over bruksmønstre. Dine bevegelser med musepeker og klikk registreres, slik at vi kan analysere hvordan våre nettsider brukes. Alt som lagres er anonymt. Segment hjelper Monio med å samle informasjon om deg som kunde eller nettsidebruker.

Monio benytter også konverteringspixler fra blant annet Xandr og Schibsted, med formål å samle inn adferdsdata på egne sider, relatert til brukernes definerte aktivitet. Disse aktivitetene kan være kjøp, bestillinger, registreringer, eller andre klikk-baserte aktiviteter som kan bli målt til å være en konvertering med tanke på markedsføring. Konverteringsdataene er anonymiserte, og benyttes ikke til behandling av personlige data; de benyttes kun til læring for å definere effekten av de ulike markedsaktivitetene, og til optimalisering av disse.

Utsteder av informasjonskapselen og lenke til deres personvernerklæring:

Google AnalyticsPersonvernerklæring

HotjarPersonvernerklæring

SegmentPersonvernerklæring

Xandr - Personvernerklæring

Schibsted - Personvernerklæring

3.8.3 Relevant markedsføring i annonsenettverk

Vi bruker informasjonskapsler utstedt av betrodde tredjeparter til å kunne gi deg relevant markedsføring.

For å kunne gi deg som mottager av nyhetsbrev målrettet informasjon bruker vi informasjonskapsler fra Intercom til å bli bedre kjent med hvordan du bruker våre digitale tjenester: Din geografiske lokasjon på fylkesnivå, hvilke deler av våre nettsider eller app som du har besøkt, når du besøkte disse, hvilke knapper du trykket på og hvilke finansieringskampanjer du har investert i. Monio bruker denne informasjonen både til å analysere effekten av hvert enkelt nyhetsbrev og for å tilpasse budskapet til hver enkelt bruker, slik at du som mottager opplever vår markedsføring som mest mulig relevant for deg. I neste kapittel beskriver vi våre nyhetsbrev og målrettede markedsføring.

Vi gjør også markedsføring i annonsenettverk, for eksempel gjennom Google, Facebook og LinkedIn, for å vise våre annonsekampanjer på relevante nettsider. For å gjøre dette bruker vi informasjonskapsler eller pixel utstedt av disse, slik at de kan vise våre annonser i sine tjenester til bestemte målgrupper, for eksempel personer som har besøkt Monio.no. Informasjonen disse informasjonskapslene samler om deg kan være hva slags enhet du bruker (nettbrett, type smarttelefon, type laptop etc.) og nettleser.
For markedsføring utenfor e-post bruker vi følgende leverandører og deres informasjonskapsler på våre nettsider:

AdAction InteractivePersonvernerklæring

AdformPersonvernerklæring

Google AdWordsPersonvernerklæring

Delta ProjectsPersonvernerklæring

DoubleClickPersonvernerklæring

FyberPersonvernerklæring

AOL AdvertisingPersonvernerklæring

AppNexusPersonvernerklæring

OpenXPersonvernerklæring

PubmaticPersonvernerklæring

SmaatoPersonvernerklæring

Rubicon ProjectPersonvernerklæring

WideOrbitPersonvernerklæring

UnrulyPersonvernerklæring

Facebook ConnectPersonvernerklæring

LinkedinPersonvernerklæring

3.9 Nyhetsbrev og målrettet markedsføring

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev og målrettet markedsføring fra Monio for alle som ønsker å motta slik informasjon. Dersom du velger dette gir du samtidig ditt samtykke til at vi kan bruke epostadressen din til å sende deg markedsføring. For at vi skal sende e-post til riktig person må vi registrere ditt navn og epostadresse. Intercom er databehandler av nyhetsbrevet på vegne av Monio ved at de håndterer de påmeldte mottagernes epostadresser og distribuerer nyhetsbrev ut til disse. Gjennom Intercom registreres også om du som registrert mottager har åpnet eposten, når du gjorde dette, om du har trykket på epostens linker og om du har brukt epostens funksjon for avregistrering for nyhetsbrev. Alle disse opplysningene slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også dersom vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Hvis du både abonnerer på våre nyhetsbrev og har godtatt vår bruk av informasjonskapsler vil vi også samle inn informasjon om hvordan du bruker våre digitale tjenester ved hjelp av Intercom, som beskrevet i forrige kapittel om informasjonskapsler. Monio bruker denne informasjonen både til å analysere effekten av hvert enkelt nyhetsbrev og for å tilpasse budskapet til hver enkelt bruker, slik at du som mottager opplever vår markedsføring som mest mulig relevant for deg.

Vi registrerer ikke dine investeringsbeløp for markedsføringsformål.

3.10 Sensitive personopplysninger

Monio samler ikke inn noen form for sensitive personopplysninger om deg, hverken fra deg eller fra tredjeparter. Vi ber om at du som bruker eller kunde av Monios tjenester ikke oppgir noen form for sensitive personopplysninger i din kommunikasjon med Monio.

4. Endringer i dine personopplysninger

Dersom du oppdager eller mistenker at vi har uriktige eller mangelfulle personopplysninger om deg har du krav på innsyn, sletting og retting av disse, så langt det ikke er i konflikt med våre lovkrav. Dette gjelder også dersom det som er korrekte opplysningene har endret seg etter at vi registrerte dem. Slike endringer kan du melde til Monio på hei@monio.no, så skal vi endre opplysningene dine.

5. Hvordan vi deler personopplysninger med andre

Vi verken selger, leier ut eller deler dine personopplysninger med andre, utover det vi mener er nødvendig for å levere våre tjenester og som beskrives i denne personvernerklæringen. I de tilfeller vi utleverer personopplysninger med andre vil vi inngå avtale med disse som blant annet definerer hvilke opplysninger det skal gjelde og hvordan de skal behandles.

Monio vil utlevere opplysninger i tilfeller det er pålagt ved lov.

6. Dine rettigheter

Som bruker av Monios digitale tjenester har du krav på å:

 • få innsyn i dine registrerte opplysninger hos Monio,
 • korrigere dine registrerte opplysninger hos Monio,
 • overføre dine registrerte opplysninger hos Monio,
 • slette dine registrerte opplysninger hos Monio,
 • få innsyn i hvordan vi prosesserer dine opplysninger og sette begrensninger for dette,
 • trekke tilbake dine samtykker,

så lenge dette ikke er i konflikt med de regulatoriske pliktene Monio er pålagt. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kan du kontakte oss via hei@monio.no.

7. Sikkerhet

Monio vil til enhver tid benytte seg av beste praksis for å sikre dine personopplysninger. Disse dataene vil kun være lagret i de systemer som trenger det, gitt de godkjenninger du har gitt om bruk av data. Dette vil i hovedsak være Monio sitt kjernesystem, som driftes på Amazon Web Service sin løsning i Irland. Amazon er en av de mest profesjonelle leverandørene av sikker drift og brukes av store deler av både norsk og internasjonale selskaper. Vi følger nøye opp deres anbefalinger for sikker behandling av persondata, herunder kryptering, passordbeskyttelse, brannmur osv. for alle plattformer der vi håndterer personopplysninger.

8. Bruk av leverandører

Monio bruker kun leverandører som vi stoler på. Alle leverandører som behandler personopplysninger på oppdrag fra Monio regnes som databehandlere og vi har derfor inngått databehandleravtale (DPA/Data Protection Addendum) med disse. For de leverandørene som behandler disse personopplysningene utenfor EU/EØS har vi i tillegg inngått avtaler med disse som sikrer at personopplysningene håndteres i samsvar med EUs bestemmelser om dette.

9. Endringer i personvernerklæringen

For å holde vår personvernerklæring gjeldende kommer vi til å oppdatere eller gjøre endringer. Det er alltid siste versjon som kommer til å ligge på Monio.no og ved større oppdateringer vil vi gå ut med informasjon om dette.

10. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å kontakte Monio kan du kontakte oss via privacy@monio.no. Her kommer du også i kontakt med Monio sitt personvernombud (DPO) Thomas Hafstad.

11. Din rett til å klage til myndigheter

Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet. Deres nettside er www.datatilsynet.no og de kan kontaktes på følgende adresse:

 • Datatilsynet
 • Postboks 458 Sentrum
 • 0105 Oslo

Du kan lese mer om hvordan man klager til Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/